Bab 19: Ketahui Feed in Tarif dan Insentif Tenaga Boleh Diperbaharui

Tarif dan Insentif – Sumber Motivasi Awam ke arah Penggunaan Tenaga Boleh Diperbaharui

Anda boleh keluar untuk penempatan sistem PV solar penuh di atas bumbung anda tanpa memikirkan tentang Tarif dan Insentif, tetapi mengapa tidak ? Anda akan mendapat ganjaran tambahan kerana menyokong revolusi tenaga boleh diperbaharui, dan itu akan membuatkan anda bermotivasi dan bangga dengan sistem anda.

Ribut semakin teruk, musim panas lebih panas, hujan lebat berakhir dengan banjir kilat, kawasan paras laut yang lebih rendah ditenggelami air, glasier ais kutub mencair … dll. Pemanasan Global adalah perdebatan hangat selama beberapa dekad dan revolusi tenaga boleh diperbaharui akan berlaku. Kita perlu mengurangkan gas rumah hijau dan pelepasan karbon dioksida. Oleh itu negara yang berbeza telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan mengenai transformasi daripada bahan api fosil kepada tenaga boleh diperbaharui dan usaha untuk kelestarian.

Transformasi adalah proses langkah demi langkah, tetapi dengan Tarif dan Insentif boleh diakses oleh orang ramai, lebih ramai orang boleh mengambil bahagian dalam proses transformasi. Kami telah melihat peningkatan mendadak dalam penggunaan tenaga boleh diperbaharui di seluruh negara oleh swasta dan kerajaan selama sedekad yang lalu, lebih luar biasa sejak tahun 2015. China telah menyertai usaha itu dan mengurangkan harga Solar PV ke paras yang kebanyakannya pemilik rumah sederhana boleh berusaha untuk pemasangan PV solar.

Feed In Tariff

Tarif Feed-in (FIT) ialah mekanisme dasar yang digunakan untuk menggalakkan penyesuaian dan pemasangan tenaga boleh diperbaharui. Dasar program FIT boleh berbeza mengikut tempat, biasanya mengikut dasar boleh diperbaharui negara dan undang-undang tempatan. Secara amnya program FIT menjamin bahawa pelanggan yang memiliki kemudahan penjanaan elektrik boleh diperbaharui yang layak untuk FIT akan menerima harga yang ditetapkan daripada utiliti mereka untuk semua elektrik yang mereka hasilkan dan sediakan kepada grid. Harga dan tempoh pembayaran adalah mengikut jumlah perjanjian dalam kontrak.

FIT boleh dipakai untuk pemasangan Solar PV, yang juga boleh berkembang kepada pemasangan tenaga boleh diperbaharui yang lain termasuk angin, hidro mini dan biojisim, mengikut lokaliti.

 

Kontrak boleh sesingkat 5 tahun, biasanya sekitar 10 tahun, yang boleh juga kontrak jangka panjang sehingga 20 tahun. Jangka panjang biasanya digunakan untuk pemasangan Solar PV kerana solar PV boleh bertahan sangat lama, dengan waranti biasa sehingga 25 tahun.

Harga FIT dikira mengikut harga setiap kilowatt-jam, yang serupa dengan bil grid utiliti kuasa. Kadar FIT boleh berubah dari semasa ke semasa tetapi akan ditetapkan pada kadar tetap selepas menandatangani kontrak, tidak kira sama ada kadar runcit sebenar elektrik. Walaupun harga biasanya lebih tinggi sedikit daripada kadar elektrik runcit sebenar pada mulanya semasa menandatangani kontrak, namun kadar elektrik runcit mungkin meningkat lebih masa dan mengurangkan pendapatan bersih daripada harga antara kedua-duanya.

FIT yang terlebih banyak boleh membawa kepada pelaburan pemasangan yang lebih banyak daripada yang dijangkaan, menyebabkan penurunan kadar FIT untuk pemasangan berikutnya kerana membebankan kerajaan, dan boleh menyebabkan penggantungan FIT.

Feed In Tariff di Malaysia

Bagi menggalakkan pertumbuhan sektor tenaga boleh diperbaharui di Malaysia, mekanisme tarif galakan (FiT) telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 2011, selaras dengan Akta Tenaga Boleh Diperbaharui 2011 dan Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2011.

Sistem Tarif Feed-in (FiT) Malaysia mewajibkan Pemegang Lesen Pengedaran (DL) seperti TNB (Tenaga National Berhad) dan SESB (Sabah Electricity Sdn Bhd), untuk membeli daripada Pemegang Kelulusan Feed-in (FIAH) elektrik yang dihasilkan daripada sumber boleh diperbaharui dan menetapkan kadar FiT. DL akan membayar tenaga boleh diperbaharui yang dibekalkan kepada grid elektrik untuk tempoh tertentu.

 

Kadar FiT ialah kadar premium tetap yang perlu dibayar untuk setiap unit tenaga boleh diperbaharui yang dijual kepada Pemegang Lesen Pengedaran. Kadar FiT berbeza untuk sumber boleh diperbaharui dan kapasiti dipasang yang berbeza. Kadar Bonus FiT terpakai apabila kriteria untuk syarat bonus dipenuhi.

Kadar terkini FiT boleh dilihat di portal laman web rasmi SEDA dihttp://seda.gov.my/

Kadar FiT terkini untuk PV bagi tahun 2017 bermula dari Januari 2017 adalah seperti berikut:

Kadar Asas FiT untuk Solar PV (Individu) (selama 21 tahun dari Tarikh Mula FiT)

  • Kapasiti terpasang sehingga dan termasuk 4kW : RM0.7424 setiap kWj
  • Kapasiti terpasang melebihi 4kW dan sehingga dan termasuk 12kW : RM0.7243 setiap kWj

Kadar Asas FiT untuk Solar PV (Bukan individu) (selama 21 tahun dari Tarikh Mula FiT)

  • Kapasiti terpasang sehingga dan termasuk 4kW : RM0.7424 setiap kWj
  • Kapasiti terpasang melebihi 4kW dan sehingga dan termasuk 24kW : RM0.7243 setiap kWj
  • Kapasiti terpasang melebihi 24kW dan sehingga dan termasuk 72kW : RM0.5218 setiap kWj
  • Kapasiti terpasang melebihi 72kW dan sehingga dan termasuk 1MW : RM0.5041 setiap kWj

Bonus lain untuk kadar FiT akan terpakai untuk kriteria berikut:

  • digunakan sebagai pemasangan dalam bangunan atau struktur bangunan
  • digunakan sebagai bahan binaan
  • penggunaan modul PV solar buatan atau pemasangan tempatan
  • penggunaan penyongsang solar buatan atau pemasangan tempatan

Untuk layak menjual tenaga boleh diperbaharui pada kadar Tarif Masukan (FiT), Kelulusan Feed-in (FiA) perlu dipohon dan diberikan oleh SEDA Malaysia. Permohonan untuk FiA boleh dibuat secara manual atau dalam talian melalui laman web rasmi SEDA Malaysia.

Tenaga boleh diperbaharui yang boleh digunakan untuk FiT termasuk biojisim (termasuk sisa pepejal perbandaran), biogas (termasuk tapak pelupusan/kumbahan), hidro kecil dan fotovoltaik suria.

Tiada FIT tersedia di Sarawak. Perlu diingat bahawa Sarawak Energy (SEB) belum lagi menjadi ahli untuk permohonan Tarif Feed-in, buat masa ini. Oleh itu kebanyakan pemasangan PV di Sarawak adalah untuk kegunaan luar grid peribadi atau di kampung luar bandar yang tidak mempunyai sambungan kuasa grid terus.

Insentif untuk Tenaga Boleh Diperbaharui (RE) di Malaysia

Terdapat pelbagai insentif yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga bersih daripada sumber boleh diperbaharui, dan ia berbeza dari satu lokasi ke lokasi. Di bawah adalah beberapa contoh insentif untuk Tenaga Boleh Diperbaharui (Renewable Energy – RE) dan Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency – EE) di Malaysia. Semak pihak berkuasa tempatan mengenai keperluan untuk mendapatkan insentif dan hadnya. Terma juga tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

Taraf Perintis (Pioneer Status – PS): – Insentif fiskal yang diberikan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan (PIA) 1986 kepada syarikat yang bercadang untuk menjana RE atau melaksanakan inisiatif EE. Insentif tersebut adalah dalam bentuk pengecualian cukai pendapatan penuh ke atas pendapatan berkanun yang dijana daripada perniagaan TBB dan projek EE selama 10 tahun.

Elaun Cukai Pelaburan (Investment Tax Allowance – ITA) : – Insentif fiskal yang diberikan di bawah Akta Elaun Penggalakan Pelaburan (ACP) 1986 kepada syarikat yang bercadang untuk menjana RE atau menjalankan inisiatif EE. Insentif tersebut adalah dalam bentuk elaun cukai sebanyak 100% ke atas perbelanjaan modal yang layak yang dilakukan dalam tempoh 5 tahun dari tarikh perbelanjaan modal yang layak pertama dilakukan. Syarikat boleh menggunakan elaun ini untuk mengimbangi 100% daripada pendapatan berkanun mereka pada tahun taksiran. Sebarang elaun yang kurang digunakan boleh dibawa ke tahun-tahun berikutnya sehingga jumlah keseluruhan digunakan sepenuhnya.

Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan : –  Syarikat yang menjana RE juga boleh memohon pengecualian duti import dan cukai jualan ke atas mesin import, peralatan, bahan, alat ganti dan bahan guna guna yang digunakan secara langsung dalam proses penjanaan dan yang tidak dikeluarkan secara tempatan. Untuk mesin, peralatan, bahan, alat ganti dan bahan habis pakai yang dibeli secara tempatan, pengecualian penuh diberikan ke atas cukai jualan. Pengecualian diberikan untuk tempoh satu tahun, bermula dari tarikh permohonan diterima oleh MIDA.

Syarikat yang membekalkan tenaga elektrik kepada sistem grid pengedaran nasional mesti mendapatkan
kelulusan daripada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (MEGTW) di bawah
Program Tenaga Boleh Diperbaharui Kecil (SREP). Mereka juga mesti mendapatkan penjanaan kuasa
Lesen daripada ST. Kapasiti maksimum yang boleh dijual kepada sistem grid pengedaran
di bawah program ini ialah 10 MW.


Bab Seterusnya >> Bab 20: Kenali pihak berkuasa tempatan anda